how do i get ssi disability Things To Know Before You Buy

Proizvod možete vratiti nakon što prvo ishodite broj za odobrenje povrata materijala ("RMA") i na temelju drugih navedenih smjernica. Za dodatne informacije posjetite i izaberite "podrška". Ovo jamstvo je uvjetovano povratom proizvoda. SanDisk ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje proizvoda tijekom dostave.

SanDisk ne bo odgovoren za posredno ali posledično škodo (vključno z izgubo podatkov), ali za škodo, ki jo povzroči nepravilna uporaba (vključno z uporabo na nezdružljivih napravah ali na način in zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili), ali nepravilna namestitev, neprofesionalno popravilo, sprememba ali nesreča. Ta garancija predstavlja celotno odgovornost SanDiska, ki v nobenem primeru ne bo presegla zneska, ki ste ga plačali, ter nujno potrebnih stroškov za podajanje garancijskega zahtevka. SanDisk izdelki ne smejo biti uporabljeni za aplikativno opremo, katerih okvara bi lahko povzročila poškodbo ali ogrozila življenje, kot so sistemi za ohranjanje pri življenju.

Ovo ograničeno jamstvo daje Vam određena zakonska prava. Ovo jamstvo ne utječe na druga prava koja Vam mogu pružati nacionalni, državni i lokalni zakoni.

SanDisk garanteerib lõpptarbijast ostjale („Teie“), et käesoleval tootel („Toode“), välja arvatud Tootel või Tootega koos üle antud sisu ja/või tarkvara, puuduvad olulised materjali- ja tootmisvead, Toode vastab SanDisk’i poolt avaldatud spetsifikatsioonile ning sobib tabelis näidatud soetamise kuupäeval algava Garantiiperioodi vältel tavapäraseks kasutamiseks vastavalt avaldatud juhistele, tingimusel, et Toode on müügil seaduslikult. Käesolev garantii kehtib üksnes Teile ega ole üleantav.

Conversely, the Vertex 3 has experienced its share of firmware challenges, but it is starting to glance An increasing number of solid and mature.

Компания СанДиск не несет ответственности за косвенный ущерб и возникшие как следствие убытки (включая потерю данных) или ущерб, который является результатом ненадлежащего использования (включая использование в ненадлежащих устройствах и ненадлежащим образом, противоречащим инструкциям) или ненадлежащей установки, непрофессионального ремонта, модификации или случайного повреждения. Это представляет собой ответственность компании СанДиск в полном объеме, которая не превышает сумму, выплаченную Вами при покупке плюс необходимые расходы, понесенные Вами в связи с заявлением требования об исполнении гарантии. Продукты компании СанДиск не должны использоваться, если их неисправность может повлечь травму или угрозу жизни, а также в системах жизнеобеспечения.

SanDisk jamči končnim kupcem (»Vi«), da je ta izdelek (“Izdelek”), razen vsebine in programske opreme, ki je dobavljena z Izdelkom ali na Izdelku, brez stvarnih napak v proizvodnji, da ustreza objavljenim SanDisk specifikacijam za izdelke ter da je primeren za normalno uporabo skladno z objavljenimi navodili v Garancijskem Obdobju opredeljenem v tabeli, ki se začne z dnem nakupa, pod pogojem, da je Izdelek zakonito v prodaji na trgu. Ta garancija je zagotovljena zgolj Vam in ni prenosljiva.

SanDisk acordă prezenta garanție utilizatorului remaining cumpărator (”Dumneavoastră”), conform căreia acest produs (”Produsul”), cu excepția conținutului și/sau software-ului furnizat împreună cu sau existent pe Produs, nu prezintă defecte materiale de producție, va fi conform cu specificațiile SanDisk publicate cu privire la produs și va fi adecvat pentru utilizare ordinaryă în conformitate cu instrucțiunile publicate pe parcursul Termenului de Garanție Adult menționat în tabel cu începere de la info cumpărării sub condiția ca Produsul să fie pus pe piață în mod authorized. Prezenta Garanție este furnizată doar către Dumneavoastră și nu poate fi transferată.

Ausschliesslich für Kunden in Deutschland bzw. soweit gesetzlich zulässig: SanDisk hat das Recht, das Produkt entweder (1) zu reparieren oder (two) es mit einem neuen Produkt von gleicher oder grösserer Leistungsfähigkeit oder mit einem anderweitig gleichwertigen Produkt zu ersetzen.

(WDT) şirketi veya iştirakleri, WDT tarafından veya WDT ‘nin izni ile Avrupa Ekonomik Alanı’na ithal edilmeyen ya da pazara sunulmayan ve izin verdiği yetkili kanallardan satışı yapılmayan herhangi bir SanDisk ürünü için hiçbir şekilde destek vermeyecektir.

Za informacije o SanDisk izdelkih namenjenih za uporabo v zvezi z uporabami in napravami iz točk (i) – (vi) zgoraj, prosimo obiščite našo spletno stran z izdelki za visoko vzdržljivostne izdelke, ki se nahaja tukaj.

 nor its affiliates (“WDT”) will supply any guidance for almost any products and solutions that have not been imported into or placed on the industry from the EEA by WDT or with WDT’s consent and offered as a result of its authorized channels.

Za uveljavljanje garancijskega zahtevka prosimo stopite v stik s SanDiskom po telefonu na številko v tabeli ali po elektronski pošti na assist@SanDisk.com v Garancijskem Obdobju, pri čemer bo potrebno zagotoviti here dokazilo o nakupu (ki izkazuje datum in mesto nakupa ter ime prodajalca), kot tudi naziv izdelka, tip in serijsko številko.

OCZ is that lower over the list only given that they are telling the true numbers. The cost of Mushkin is de facto low when comparing for the Many others and that makes is fascinating solution. But the failing performance numbers inform anything about the companies system…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *